2019-02-01

Cách Viết Một Đơn Xin Nghỉ Phép Vì Lý Do Cá Nhân

By yessirgk34

Trong công việc, hầu hết mọi người sẽ có những lúc cần xin nghỉ phép vì lý do cá nhân. Đó có thể là do nghỉ thai sản, các vấn đề liên quan đến sức khỏe khiến họ không thể đi làm hoặc cần thời gian để chăm sóc người thân trong gia đình bị ốm đau. Dù lý do là gì thì bạn cũng cần xin phép người sử dụng lao động để họ biết được ý định của bạn, dưới đây là những gì bạn cần biết để viết một đơn xin nghỉ phép.

Một thư xin nghỉ việc thường có phần tiêu ngữ, tên đơn được viết in hoa, phần kính gửi tới người có thẩm quyền, họ tên và bộ phận làm việc của bạn, lý do và mong muốn xin nghỉ phép, thời gian xin nghỉ và thời gian dự tính sẽ đi làm lại cụ thể, cam kết về trách nhiệm với công việc. Ngoài ra, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Hiểu rõ quy định về chế độ nghỉ phép dành cho người lao động theo luật

Luật lao động có những quy định bảo vệ và cho phép người lao động được quyền nghỉ phép và dành cho họ những ngày được nghỉ phép tại nơi làm việc. Cho dù bạn cần thời gian một tháng hoặc chỉ một vài ngày nghỉ phép vì lý do cá nhân thì cũng cần phải tuân thủ đúng quy định trong hợp đồng, nội quy cơ quan và theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động biết

Cách tốt nhất để cho người sử dụng lao động biết được ý định nghỉ phép của bạn là viết đơn xin nghỉ phép. Người sử dụng lao động thường thông cảm cho hoàn cảnh và chấp nhận những lý do chính đáng của bạn. Ngày nay, nhiều công ty chấp nhận hình thức nhận thư xin nghỉ phép của người lao động qua email mà không phải trực tiếp gặp lãnh đạo công ty. Dù bằng hình thức nào, điều quan trọng là bạn cần cung cấp cho người sử dụng lao động thông tin chi tiết cụ thể về thời gian bạn vắng mặt và những phần công việc, nhiệm vụ cần bàn giao. Điều này sẽ giúp họ có đủ thời gian để xử lý, bố trí công việc và người đảm nhận thay vị trí của bạn trong thời gian bạn vắng mặt.

Bạn có quyền không tiết lộ lý do quá chi tiết, tế nhị về cá nhân

Mặc dù người sử dụng lao động cần biết lý do chính đáng vì sao bạn xin nghỉ phép, điều đó không có nghĩa rằng họ có quyền đặt những câu hỏi đi vào quá chi tiết để đào sâu lý do cá nhân của bạn. Bạn không nhất thiết phải trình bày một cách quá trung thực trong đơn xin nghỉ phép và có thể từ chối trả lời khi bị nhà tuyển dụng điều tra kỹ lưỡng về lý do bạn xin nghỉ phép vì có những vấn đề thuộc về bí mật đời tư. Chẳng hạn, bạn không bắt buộc phải tiết lộ bất kỳ chi tiết nào đằng sau lý do xin nghỉ liên quan đến vấn đề cuộc sống đời tư của mình.  

Điểm quan trọng trong đơn là bạn chỉ cần nêu lý do chính đáng và thời gian dự định nghỉ việc mà bạn sẽ vắng mặt tại công ty. Tùy từng công ty cụ thể, hãy làm nhiều bản đơn xin nghỉ phép và gửi cho các bộ phận liên quan nếu cần để họ nắm được tình hình về bạn. Phần cuối thư, bạn đừng quên gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty và những người liên quan đã tạo điều kiện chấp thuận cho bạn nghỉ phép.