Tóm Tắt Trình Độ Chuyên Môn Trong CV

Mục Tóm tắt trình độ chuyên môn trong CV là một mục tùy chọn, nằm ở đầu CV và trình bày những thành tựu, kĩ năng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn chủ chốt phù hợp nhất với công việc bạn đang ứng tuyển. Nhà tuyển dụng thường phải xem hàng chục, hàng trăm […]