2019-01-28

Những Gì Cần Chuẩn Bị Cho Một Đơn Xin Việc

By yessirgk34

Các phần sau đây trình bày một loạt các bước để hướng dẫn bạn hướng tới một đơn xin việc tập trung, cá nhân hóa và chính xác. Sơ yếu lý lịch và thư ứng dụng (hoặc bìa) là tài liệu cần thiết cho mọi ứng viên tìm việc làm và mang tính ứng dụng, phổ biến, nhưng trọng tâm của chúng tôi ở đây là tính năng “động” của đơn xin việc, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xem xét toàn bộ tình huống giao tiếp, từ phân tích bài đăng công việc đến tạo tài liệu như một quy trình động.

Các tài liệu để tìm việc làm của bạn không phải là hình thức để điền vào, mà là thông tin liên lạc chiến lược và thuyết phục sẽ cần được tùy chỉnh cho từng nhà tuyển dụng tiềm năng và ở mọi giai đoạn trong sự nghiệp của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm việc làm

Tìm kiếm công việc không chỉ là tìm một bài đăng công việc mà bạn đáp ứng các yêu cầu. Giai đoạn lập kế hoạch này cho phép bạn thu thập thông tin và ngôn ngữ mà bạn cần để biến mình thành một ứng viên mạnh mẽ.

Biết chính mình

Khi bạn bắt đầu quá trình tìm kiếm và nộp đơn xin việc làm trong lĩnh vực bạn đã chọn, điều quan trọng là phải nắm bắt được trình độ học vấn, kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm và đặc điểm giúp bạn trở thành một nhân viên và đồng nghiệp lý tưởng. Sự tự đánh giá này là nền tảng để xây dựng các tài liệu công việc bất khả chiến bại.

Biết lĩnh vực của bạn

Sử dụng các tài nguyên có sẵn cho bạn (dịch vụ nghề nghiệp, trang web việc làm, sự kiện kết nối mạng) để tìm vị trí. Đi đến hội chợ nghề nghiệp và tạo kết nối. Ngay cả trước khi bạn thực sự có mặt trên thị trường, các hội chợ nghề nghiệp và các sự kiện kết nối mạng là những cách tuyệt vời để xây dựng sự tự tin của bạn và trở nên thoải mái trong môi trường chuyên nghiệp. Giữ cho mình thông tin và cập nhật về các dự án và sáng kiến xảy ra trong lĩnh vực bạn chọn và đặc biệt là những nhà tuyển dụng mà bạn quan tâm nhất. Đây không phải là điều bạn chỉ làm vào đêm trước hội chợ nghề nghiệp hoặc một cuộc phỏng vấn – thể hiện bản thân trước những ý tưởng và thảo luận này trong một khoảng thời gian dài.

Xây dựng vốn từ vựng! Một phần của những gì bạn đang làm khi bạn chuẩn bị cho sự nghiệp của mình là học một ngôn ngữ – bạn đang phát triển vốn từ vựng và học ngôn ngữ của nghề nghiệp của bạn bên cạnh việc phát triển các kỹ năng kỹ thuật cần thiết.

Trong quá trình hoàn thành việc tự đánh giá, có lẽ bạn đã phát hiện ra rằng bạn có rất nhiều kỹ năng và thế mạnh dường như không liên quan đến lĩnh vực của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là ngay cả những kinh nghiệm không liên quan cũng đã dạy cho bạn các kỹ năng có thể chuyển đổi được – các kỹ năng có thể không liên quan đến kỹ thuật, nhưng được coi là quan trọng đối với bất kỳ lĩnh vực nào.

Các kỹ năng này được gọi là kỹ năng mềm, là loại kỹ năng liên tục được xếp hạng cao trong danh sách các thuộc tính mong muốn của nhà tuyển dụng và bao gồm kỹ năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thời hạn họp, v.v. Trong quá trình tìm việc làm, điều quan trọng là có thể mô tả các kinh nghiệm trước đây của bạn bằng ngôn ngữ mà nhà tuyển dụng nhận ra là có giá trị.

Suy nghĩ và viết ra

Sau khi xem xét các kỹ năng có thể chuyển nhượng được nêu ở trên, hãy dành thời gian suy nghĩ về bất kỳ kinh nghiệm nào (học tập, ngoại khóa, liên quan đến công việc, v.v.) mà bạn đã có trong đó bạn đã thể hiện, thực hành hoặc phát triển một hoặc nhiều kỹ năng này. Chọn một, và, trong một đoạn văn, mô tả trải nghiệm cụ thể là gì, giải thích những kỹ năng bạn đã thể hiện và phát triển.

Khi bạn thu thập tài liệu, hãy xem xét lĩnh vực bạn đã chọn. Những người sử dụng lao động trong lĩnh vực tìm thấy giá trị là gì? Những kỹ năng và khả năng nào mà người sử dụng lao động trong lĩnh vực này mong muốn nhân viên có? Ví dụ, các kỹ sư cơ khí có thể được kỳ vọng sẽ có kinh nghiệm thiết kế, kinh nghiệm quản lý dự án và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Sau đó, nó có thể mang lại lợi ích cho một kỹ sư cơ khí, bao gồm bất kỳ sơ đồ nào họ đã tạo ra, một kế hoạch dự án mạnh mẽ và một mẫu viết hoặc sàn trượt để ghi lại các kỹ năng giao tiếp. Nắm bắt ý chính và từ đó tạo ra điểm mạnh của riêng bạn.