2019-01-30

Các Phần Quan Trọng Nhất Của Đơn Xin Việc

By yessirgk34

Mỗi phần của đơn xin việc đều quan trọng vì những lý do khác nhau. Lịch sử công việc của bạn rất quan trọng vì nó thể hiện khả năng duy trì việc làm, trong khi giáo dục và thông tin cá nhân là cần thiết để xác minh danh tính, xác nhận đào tạo của bạn và thể hiện khả năng học các nhiệm vụ phức tạp. Điều quan trọng nhất là phải điền đúng từng phần của đơn xin việc và theo hiểu biết tốt nhất của bạn để nhà tuyển dụng có thể đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt.

Lịch sử công việc

Một nhà tuyển dụng yêu cầu lịch sử công việc của bạn để xác định xem bạn có kinh nghiệm cần thiết để thực hiện tốt ở vị trí mà bạn đang ứng tuyển và theo dõi thông tin lịch sử việc làm của bạn. Lịch sử việc làm với khoảng cách lớn giữa các công việc có thể cho thấy bạn gặp khó khăn trong việc giữ việc hoặc thiếu cam kết khiến bạn phải rời vị trí ngay sau khi chấp nhận lời mời khi tìm việc làm. Một nhà tuyển dụng muốn biết bạn có các kỹ năng để thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc và việc liệu thuê bạn có thể là một giải pháp lâu dài?

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn như tên đầy đủ, địa chỉ hiện tại và số an sinh xã hội là những thành phần quan trọng của hầu hết tất cả các ứng dụng khi bất cứ ai tìm việc làm. Chủ lao động không thể xác nhận danh tính hoặc tính hợp lệ của số an sinh xã hội của bạn có thể sẽ không thuê bạn đâu. Số an sinh xã hội hợp lệ cũng có thể cần thiết cho người sử dụng lao động để báo cáo việc thuê của bạn cho bộ lao động nhà nước, nếu được yêu cầu. Không có thông tin này, chủ lao động sẽ gặp rủi ro pháp lý lớn trong việc mở rộng lời mời làm việc cho bạn.

Giáo dục

Nhiều công việc đòi hỏi một mức độ nhất định của đào tạo chuyên nghiệp hoặc giáo dục chính quy. Lịch sử giáo dục của bạn có thể được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm nếu bạn đang xin việc đòi hỏi một trình độ đào tạo chuyên nghiệp nhất định như tài chính, giáo dục, quản lý kinh doanh và thậm chí cả các công việc thương mại như sửa chữa ô tô. Nhà tuyển dụng tiềm năng có thể quan tâm đến những chứng chỉ mà bạn hiện đang nắm giữ, ngày tốt nghiệp và bất kỳ giải thưởng nào bạn nhận được từ trường đại học hoặc đại học. Một nhà tuyển dụng tiềm năng cũng có thể yêu cầu một bản sao chính thức của bảng điểm của bạn để thông tin giáo dục của bạn có thể được xác minh.

Thông tin lai lịch

Một số thông tin liên quan đến lịch sử tín dụng và lý lịch hình sự của bạn có thể rất quan trọng vì nó có thể tự động loại bạn ra khỏi một số công việc nhất định. Nếu đơn xin việc đòi hỏi bạn về lịch sử phạm tội, bạn nên trả lời trung thực những câu hỏi đó. Sự hiện diện của một hồ sơ tội phạm không tự động loại bỏ bạn trừ khi vị trí đó yêu cầu bạn có thể thực hiện một số chức năng như chăm sóc không giám sát cho bệnh nhân y tế, làm việc với trẻ vị thành niên. Lịch sử tín dụng kém cũng có thể khiến bạn mất việc, đặc biệt nếu công việc thuộc lĩnh vực tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một khoản tiền mặt lớn hàng ngày.

Vậy nên, khi tìm việc làm bạn cần tìm hiểu cách để trình bày thông tin của mình sao cho phù hợp với công việc đó. Đồng thời cũng phải đảm bảo tính trung thực cho đơn xin việc của mình.